CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Với mục tiêu luôn mang lại chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, thucphamsachsos.com sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng (theo mẫu đăng ký) để chúng tôi có thể hiểu bạn rõ hơn và từ đó mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của bạn.
Tất cả dữ liệu được thu thập bằng các phương pháp minh bạch và đúng quy định của pháp luật, với sự đồng thuận của khách hàng. Thông tin được thu thập chủ yếu qua việc khách hàng chủ động cung cấp trên trang web, qua điện thoại hoặc bằng cách điền vào phiếu thông tin ở cửa hàng. thucphamsachsos.com sẽ dùng những biện pháp hợp lý để đảm bảo thông tin gởi đến chúng tôi trên trang web sẽ được bảo mật và được bảo vệ khỏi các hình thức tiếp cận trái phép, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo các hành vi tiếp cận thông tin trái phép sẽ không diễn ra và không chịu trách nhiệm về điều này.
Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com

  • Gửi các thông báo về chương trình khuyến mãi, sự kiện, bảng tin cho Khách hàng

  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com

  • Website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và xử lý thông tin

Tên công ty: Cn Công ty TNHH TM DV Nhà Hàng SOS

Trụ sở chính: 120-122 đường số 7, P. Tân Kiểng, Q.7, HCM

Hotline: 0917 118 118

Email: thucphamsachsos@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com thực hiện việc này thông qua email: thuphamsachsos.com hoặc hotline: 0917 118 118.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website TMĐT bán hàng thucphamsachsos.com