Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

1- Nhóm Khách Hàng:

– Khách Hàng MỚI: Khách mua hàng lần đầu tiên tại thucphamsachsos và có cung cấp thông tin như : Họ và tên, ngày sinh nhật, địa chỉ, số điện thoại.

– Khách Hàng BẠC: Khách hàng mua hàng từ lần thứ 2 trở đi.

– Khách Hàng VÀNG: Khách hàng sau khi đạt được số tiền mua hàng từ 20 triệu đồng trờ lên thì hệ thống sẽ chuyển lên khách hàng VÀNG.

– kHÁCH Hàng KIM CƯƠNG: Khách hàng sau khi đạt được số tiền mua hàng từ 70 triệu trở lên và hệ thống sẽ chuyển lên nhóm khách hàng KIM CƯƠNG.

2- Quyền Lợi Khách Hàng

3- Tích điểm mua hàng

=> Tích điểm mua hàng: Khi Bạn mua hàng 50,000đ tích được 1 điểm : 1 điểm qui đổi = 1,000đ. Tương đương vớ 2% hóa đơn.

=> Hướng dẫn tích điểm | Dùng điểm thanh toán hóa đơn

* Tích đểm:

– Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại cho nhân viên tư vấn bán hàng để lưu thông tin khách hàng và nhận tích điểm cho mỗi lần Bạn mua hàng.
(Lưu ý là Bạn nên sử dụng 01 số điện thoại chính khi đặt hàng, tránh trường hơp 01 khách hàng nhưng 02 tài khoản điểm).

– Điểm sẽ được cập nhật ngay lập tức sau khi hóa đơn được tạo.

* Thanh toán bằng điểm:

– Khi Bạn mua hàng và muốn dùng điểm tích lũy thanh toán. Bạn chỉ cần yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng “Thanh toán bằng điểm” cho hóa đơn Bạn mua.

– Hóa đơn thanh toán bằng điểm sẽ không được tích điểm.

* Hạn sử dụng điểm tích lũy

– Điểm tích lũy Khách Hàng sẽ được sử dụng đến ngày 15/01 hàng năm.

– Từ ngày 16/01 của năm mới, điểm mua hàng sẽ được tích lũy lại từ đầu.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp: